Voorzitterswissel vanaf 1 augustus 2022

Zoals u ook kon nalezen op onze website vond op zaterdag 28 mei 2022 onze jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering plaats. Conform de procedure werd op deze vergadering, ook het mandaat van voorzitter en ondervoorzitter opnieuw verkiesbaar gesteld. Langs deze weg brengen wij u ter kennis dat er vanaf 1 augustus 2022 een voorzitterswissel in voege zal gaan. Vanaf voornoemde datum wordt huidig penningmeester/adviseur Robby Verbeeck, aangesteld als voorzitter van het Koninklijk Muziekverbond Oost-Vlaanderen – NBTA België vzw. De Algemene Vergadering houdt eraan Rik Van den Eede te bedanken voor alle inspanningen die hij heeft geleverd als voorzitter. Het mandaat van Rose-Marie Van der Keilen als ondervoorzitter, werd bevestigd.