Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste beslissingsorgaan van de vzw. De leden van de Algemene Vergadering oefenen controle uit op de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en zorgen zo dat de doelstellingen van de vzw worden nagekomen. De Algemene Vergadering vergadert éénmaal per jaar en is samengesteld uit de werkende leden en de toegetreden leden. Binnen het Koninklijk Muziekverbond Oost-Vlaanderen – NBTA België is de Algemene Statutaire Vergadering als volgt samengesteld (alfabetische weergave):

Mieke De Clerck
Penningmeester
Lid Algemene Statutaire Vergadering
Bestuurder Bestuursorgaan
Lid Dagelijks Bestuur

Rik De Troyer
Lid Algemene Statutaire Vergadering
Bestuurder Bestuursorgaan

Hans Gistelinck
Lid Algemene Statutaire Vergadering

Annelies Van den Eede
Lid Algemene Statutaire Vergadering

Rik Van den Eede
Lid Algemene Statutaire Vergadering
Bestuurder Bestuursorgaan

Rose-Marie Van der Keilen
Ondervoorzitter
Lid Algemene Statutaire Vergadering
Bestuurder Bestuursorgaan
Lid Dagelijks Bestuur

Monika Van Gucht
Lid Algemene Statutaire Vergadering
Bestuurder Bestuursorgaan

Annick Van Ham
Secretaris
Lid Algemene Statutaire Vergadering
Bestuurder Bestuursorgaan
Lid Dagelijks Bestuur

Frank Van Ham
Lid Algemene Statutaire Vergadering

Robby Verbeeck
Voorzitter
Lid Algemene Statutaire Vergadering
Bestuurder Bestuursorgaan
Lid Dagelijks Bestuur