Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan (voorheen de Raad van Bestuur genoemd) staat in voor de beslissingen en handelingen om het doel van de vzw te realiseren. In de schoot van het Bestuursorgaan worden de taken verdeeld en werd ook een Dagelijks Bestuur aangesteld. Maandelijks is er een vergadering voorzien van het Bestuursorgaan. Binnen het Koninklijk Muziekverbond Oost-Vlaanderen – NBTA België vzw is het Bestuursorgaan als volgt samengesteld (alfabetische weergave):

Mieke De Clerck
Penningmeester
Lid Algemene Statutaire Vergadering
Bestuurder Bestuursorgaan
Lid Dagelijks Bestuur

Rik De Troyer
Lid Algemene Statutaire Vergadering
Bestuurder Bestuursorgaan

Rik Van den Eede
Lid Algemene Statutaire Vergadering
Bestuurder Bestuursorgaan

Rose-Marie Van der Keilen
Ondervoorzitter
Lid Algemene Statutaire Vergadering
Bestuurder Bestuursorgaan
Lid Dagelijks Bestuur

Monika Van Gucht
Lid Algemene Statutaire Vergadering
Bestuurder Bestuursorgaan

Annick Van Ham
Secretaris
Lid Algemene Statutaire Vergadering
Bestuurder Bestuursorgaan
Lid Dagelijks Bestuur

Robby Verbeeck
Voorzitter
Lid Algemene Statutaire Vergadering
Bestuurder Bestuursorgaan
Lid Dagelijks Bestuur