Technische Commissie

De Technische Commissie heeft een adviserende rol naar het Bestuursorgaan toe. Het ontfermt zich over de praktische voorbereidingen van wedstrijden, en adviseert ook op vlak van de NBTA werking het Bestuursorgaan. Indien u de Technische Commissie wenst te contacteren kan dit via het contactformulier ofwel via het rechtstreekse mailadres zijnde tcnbtabelgium@kmvb-ovl.be . Binnen het Koninklijk Muziekverbond Oost-Vlaanderen – NBTA België is de Technische Commissie als volgt samengesteld (alfabetische weergave):

Rik De Troyer
Lid Algemene Statutaire Vergadering
Bestuurder Bestuursorgaan

Rik Van den Eede
Lid Algemene Statutaire Vergadering
Bestuurder Bestuursorgaan

Rose-Marie Van der Keilen
Ondervoorzitter
Lid Algemene Statutaire Vergadering
Bestuurder Bestuursorgaan
Lid Dagelijks Bestuur

Monika Van Gucht
Lid Algemene Statutaire Vergadering
Bestuurder Bestuursorgaan

Annick Van Ham
Secretaris
Lid Algemene Statutaire Vergadering
Bestuurder Bestuursorgaan
Lid Dagelijks Bestuur

Adviserend met betrekking tot financiële aangelegenheden en begroting of algemene issues, wordt ook de voorzitter en/of penningmeester soms uitgenodigd tot de vergaderingen van de Technische Commissie.

Robby Verbeeck
Voorzitter
Lid Algemene Statutaire Vergadering
Bestuurder Bestuursorgaan
Lid Dagelijks Bestuur

Mieke De Clerck
Penningmeester
Lid Algemene Statutaire Vergadering
Bestuurder Bestuursorgaan
Lid Dagelijks Bestuur