Samenwerking met BTSF

We zijn verheugd om mee te delen dat voortaan NBTA mee zal participeren in BTSF (zo o.m. voor de samenwerking en deelname aan de internationale wedstrijden van IBTF). Waar dus voorheen de Vlaamse en Waalse federatie deel uitmaakten van BTSF, zal dus voortaan ook NBTA mee deel uitmaken van het bestuur. Dit zal ertoe bijdragen dat atleten aangesloten bij NBTA, ook kunnen deelnemen aan wedstrijden van BTSF. En uiteraard zullen ook wij waar mogelijk onze wedstrijden openstellen voor de andere clubs van de bevriende federaties. NBTA blijft uiteraard ook als federatie bestaan, onder meer voor de wedstrijden van NBTA Europa, en zal verder de ingeslagen weg bewandelen, en blijven inzetten op vernieuwing en samenwerking. Deze aansluiting is het resultaat van een jaar intensief samenwerken, waarvoor we alle betrokkenen uit de stuurgroep hartelijk danken!  We kijken het vervolg heel graag tegemoet…..