Algemene Statutaire Vergadering

Het hoogste beslissingsorgaan binnen een vzw is de algemene (statutaire) vergadering. Dit overleg bestaat uit ‘verkozen’ leden van de vzw. De algemene (statutaire) vergadering kan onder meer beslissen over wijzigingen van de statuten, benoemen en afzetten van bestuurders, goedkeuring en (verplichte) controle van de boekhouding, …. De samenstelling van de bestuursorganen en de statuten zijn te raadplegen via de publicaties in het Belgisch Staatsblad.

Voor het Koninklijk Muziekverbond Oost-Vlaanderen – NBTA België vzw, is de algemene (statutaire) vergadering als volgt vastgesteld (alfabetisch)
– Mieke De Clerck
– Rik De Troyer
– Hans Gistelinck
– Annelies Van den Eede
– Rik Van den Eede
– Rosa Van der Keilen
– Monika Van Gucht
– Annick Van Ham
– Frank Van Ham
– Robby Verbeeck